Untitled

Dotacje:

Beneficjent PIETROCZENKO WŁODZIMIERZ NEWPART realizuje projekt pn.:


 

„Wdrożenie treningu na innowacyjnym obwodzie wytrzymałościowo-siłowym, z systemem

biometrycznym i oprogramowaniem elektronicznym oraz zestawem do ćwiczeń typu

rozciągającego, jako profilaktyka zdrowotna w chorobach cywilizacyjnych, głównie w

zakresie zmian przeciążeniowych w obrębie kręgosłupa.”

 

w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Działanie 3.7.

 

Cel projektu: zwiększenie konkurencyjności firmy poprzez wdrożenie wyników prac B+R. Na podstawie przeprowadzonych prac badawczych będzie możliwe świadczenie innowacyjnej usługi - treningu na innowacyjnym obwodzie wytrzymałościowo-siłowym, z systemem biometrycznym i oprogramowaniem elektronicznym oraz zestawem do ćwiczeń typu rozciągającego.

 

Planowane efekty projektu: - wdrożenia innowacji produktowej w postaci usługi kompleksowego treningu zdrowotnego wraz z elementami rehabilitacji;

- wdrożenie usługi eksportowej w postaci treningu rehabilitacyjnego z wykorzystaniem metody elongacji kręgosłupa.

 

Wartość projektu986 460, 00 PLN 

Wkład Funduszy Europejskich: 561 400, 00 PLN

Projekt realizowany w okresie: od 01.10.2019 r. do 31.05.2020 r.

 
Untitled
 
Untitled

WŁODZIMIERZ PIETROCZENKO NEWPART jest beneficjentem Programu Tarcza Finansowa PFR, która została uchwalona w ramach tarczy 2.0 i jest finansowana i realizowana przez Polski Fundusz Rozwoju S. A. W ramach tego programu beneficjent otrzymał w postaci subwencji 108 000 zł.